North Laos

[403 photos]

Description

Ban Banakoi (027)
Ban Banakoi (027)
21° 33′ 19″ N, 101° 59′ 40″ E

North Laos is divided into 8 provinces (Bokeo, Hua Phan, Luaung Nam Tha, Luang Prabang, Phongsali, Saiyabuli, Udomxai, Xieng Khuang).

[Read more]

Main Sights

  • Ban Banakoi: Village close to Phongsali
  • Ban Hoy Bo: Village close to Ban Na
  • Ban Na: Village close to Muang Ngoi
  • Muang Khua: Small town on the Nam Ou
  • Muang Ngoi: Village on the Nam Ou
  • Nam Ou: River merging with the Mekong at Pak Ou
  • Pak Ou: Caves 25 km from Luang Prabang
  • Phongsali: Town at altitude of 1,626 m
  • Tat Khuang Si: Waterfalls 32 km from Luang Prabang
  • Udomxai: Town north of Luang Prabang

Collage index

Ban Banakoi (1)
Ban Banakoi (1)
Ban Hoy Bo (1)
Ban Hoy Bo (1)
Ban Na (1)
Ban Na (1)
Ban Na (2)
Ban Na (2)
Ban Na (3)
Ban Na (3)
Ban Namboun (1)
Ban Namboun (1)
Minorities (1)
Minorities (1)
Muang Khua (1)
Muang Khua (1)
Muang Ngoi (1)
Muang Ngoi (1)
Nam Ou (1)
Nam Ou (1)
Pak Ou (1)
Pak Ou (1)
Udomxai - Phongsali Provinces (1)
Udomxai - Phongsali Provinces (1)
Village on the Nam Ou (1)
Village on the Nam Ou (1)
Waterfalls (1)
Waterfalls (1)

Photo index

Ban Banakoi (004)
Ban Banakoi (004)
Ban Banakoi (006)
Ban Banakoi (006)
Ban Banakoi (010)
Ban Banakoi (010)
Ban Banakoi (019)
Ban Banakoi (019)
Ban Banakoi (023)
Ban Banakoi (023)
Ban Banakoi (026)
Ban Banakoi (026)
Ban Banakoi (027)
Ban Banakoi (027)
Ban Banakoi (032)
Ban Banakoi (032)
Ban Banakoi (035)
Ban Banakoi (035)
Ban Banakoi (038)
Ban Banakoi (038)
Ban Banakoi (039)
Ban Banakoi (039)
Ban Banakoi (040)
Ban Banakoi (040)
Ban Banakoi (041)
Ban Banakoi (041)
Ban Banakoi (043)
Ban Banakoi (043)
Ban Banakoi (044)
Ban Banakoi (044)
Ban Banakoi (045)
Ban Banakoi (045)
Ban Banakoi (046)
Ban Banakoi (046)
Ban Banakoi (048)
Ban Banakoi (048)
Ban Banakoi (053)
Ban Banakoi (053)
Ban Banakoi (055)
Ban Banakoi (055)
Ban Banakoi (056)
Ban Banakoi (056)
Ban Banakoi (057)
Ban Banakoi (057)
Ban Banakoi (060)
Ban Banakoi (060)
Ban Banakoi (065)
Ban Banakoi (065)
Ban Banakoi (066)
Ban Banakoi (066)
Ban Banakoi (069)
Ban Banakoi (069)
Ban Banakoi (075)
Ban Banakoi (075)
Ban Banakoi (079)
Ban Banakoi (079)
Ban Banakoi (083)
Ban Banakoi (083)
Ban Hoy Bo (001)
Ban Hoy Bo (001)
Ban Hoy Bo (003)
Ban Hoy Bo (003)
Ban Hoy Bo (005)
Ban Hoy Bo (005)
Ban Hoy Bo (007)
Ban Hoy Bo (007)
Ban Hoy Bo (010)
Ban Hoy Bo (010)
Ban Hoy Bo (013)
Ban Hoy Bo (013)
Ban Hoy Bo (014)
Ban Hoy Bo (014)
Ban Hoy Bo (016)
Ban Hoy Bo (016)
Ban Hoy Bo (017)
Ban Hoy Bo (017)
Ban Hoy Bo (019)
Ban Hoy Bo (019)
Ban Hoy Bo (020)
Ban Hoy Bo (020)
Ban Hoy Bo (022)
Ban Hoy Bo (022)
Ban Hoy Bo (024)
Ban Hoy Bo (024)
Ban Hoy Bo (025)
Ban Hoy Bo (025)
Ban Hoy Bo (027)
Ban Hoy Bo (027)
Ban Hoy Bo (028)
Ban Hoy Bo (028)
Ban Hoy Bo (033)
Ban Hoy Bo (033)
Ban Hoy Bo (036)
Ban Hoy Bo (036)
Ban Hoy Bo (041)
Ban Hoy Bo (041)
Ban Hoy Bo (045)
Ban Hoy Bo (045)
Ban Hoy Bo (046)
Ban Hoy Bo (046)
Ban Hoy Bo (047)
Ban Hoy Bo (047)
Ban Hoy Bo (051)
Ban Hoy Bo (051)
Ban Hoy Bo (053)
Ban Hoy Bo (053)
Ban Hoy Bo (054)
Ban Hoy Bo (054)
Ban Hoy Bo (056)
Ban Hoy Bo (056)
Ban Na (008)
Ban Na (008)
Ban Na (009)
Ban Na (009)
Ban Na (035)
Ban Na (035)
Ban Na (039)
Ban Na (039)
Ban Na (041)
Ban Na (041)

Cameras and equipment used for the pictures

Search suggestions

Google Maps