North Laos (1/7)

[403 photos]

Description

Ban Banakoi
Ban Banakoi (027)
20° 41′ 47″ N, 102° 42′ 40″ E

North Laos is divided into 8 provinces (Bokeo, Hua Phan, Luaung Nam Tha, Luang Prabang, Phongsali, Saiyabuli, Udomxai, Xieng Khuang).

Main Sights

  • Ban Banakoi: Village close to Phongsali
  • Ban Hoy Bo: Village close to Ban Na
  • Ban Na: Village close to Muang Ngoi
  • Muang Khua: Small town on the Nam Ou
  • Muang Ngoi: Village on the Nam Ou
  • Nam Ou: River merging with the Mekong at Pak Ou
  • Pak Ou: Caves 25 km from Luang Prabang
  • Phongsali: Town at altitude of 1,626 m
  • Tat Khuang Si: Waterfalls 32 km from Luang Prabang
  • Udomxai: Town north of Luang Prabang

Photo index

Click the pictures to view them in full screen

Collages

Ban Banakoi
Ban Banakoi (1)
Ban Hoy Bo
Ban Hoy Bo (1)
Ban Na
Ban Na (1)
Ban Na
Ban Na (2)
Ban Na
Ban Na (3)
Ban Namboun
Ban Namboun (1)
Minorities
Minorities (1)
Muang Khua
Muang Khua (1)
Muang Ngoi
Muang Ngoi (1)
Nam Ou
Nam Ou (1)
Pak Ou
Pak Ou (1)
Udomxai - Phongsali Provinces
Udomxai - Phongsali Provinces (1)
Village on the Nam Ou
Village on the Nam Ou (1)
Waterfalls
Waterfalls (1)

Photos

Ban Banakoi
Ban Banakoi (004)
Ban Banakoi
Ban Banakoi (006)
Ban Banakoi
Ban Banakoi (010)
Ban Banakoi
Ban Banakoi (019)
Ban Banakoi
Ban Banakoi (023)
Ban Banakoi
Ban Banakoi (026)
Ban Banakoi
Ban Banakoi (027)
Ban Banakoi
Ban Banakoi (032)
Ban Banakoi
Ban Banakoi (035)
Ban Banakoi
Ban Banakoi (038)
Ban Banakoi
Ban Banakoi (039)
Ban Banakoi
Ban Banakoi (040)
Ban Banakoi
Ban Banakoi (041)
Ban Banakoi
Ban Banakoi (043)
Ban Banakoi
Ban Banakoi (044)
Ban Banakoi
Ban Banakoi (045)
Ban Banakoi
Ban Banakoi (046)
Ban Banakoi
Ban Banakoi (048)
Ban Banakoi
Ban Banakoi (053)
Ban Banakoi
Ban Banakoi (055)
Ban Banakoi
Ban Banakoi (056)
Ban Banakoi
Ban Banakoi (057)
Ban Banakoi
Ban Banakoi (060)
Ban Banakoi
Ban Banakoi (065)
Ban Banakoi
Ban Banakoi (066)
Ban Banakoi
Ban Banakoi (069)
Ban Banakoi
Ban Banakoi (075)
Ban Banakoi
Ban Banakoi (079)
Ban Banakoi
Ban Banakoi (083)
Ban Hoy Bo
Ban Hoy Bo (001)
Ban Hoy Bo
Ban Hoy Bo (003)
Ban Hoy Bo
Ban Hoy Bo (005)
Ban Hoy Bo
Ban Hoy Bo (007)
Ban Hoy Bo
Ban Hoy Bo (010)
Ban Hoy Bo
Ban Hoy Bo (013)
Ban Hoy Bo
Ban Hoy Bo (014)
Ban Hoy Bo
Ban Hoy Bo (016)
Ban Hoy Bo
Ban Hoy Bo (017)
Ban Hoy Bo
Ban Hoy Bo (019)
Ban Hoy Bo
Ban Hoy Bo (020)
Ban Hoy Bo
Ban Hoy Bo (022)
Ban Hoy Bo
Ban Hoy Bo (024)
Ban Hoy Bo
Ban Hoy Bo (025)
Ban Hoy Bo
Ban Hoy Bo (027)
Ban Hoy Bo
Ban Hoy Bo (028)
Ban Hoy Bo
Ban Hoy Bo (033)
Ban Hoy Bo
Ban Hoy Bo (036)
Ban Hoy Bo
Ban Hoy Bo (041)
Ban Hoy Bo
Ban Hoy Bo (045)
Ban Hoy Bo
Ban Hoy Bo (046)
Ban Hoy Bo
Ban Hoy Bo (047)
Ban Hoy Bo
Ban Hoy Bo (051)
Ban Hoy Bo
Ban Hoy Bo (053)
Ban Hoy Bo
Ban Hoy Bo (054)
Ban Hoy Bo
Ban Hoy Bo (056)
Ban Na
Ban Na (008)
Ban Na
Ban Na (009)
Ban Na
Ban Na (035)
Ban Na
Ban Na (039)
Ban Na
Ban Na (041)

Cameras and equipment used for the pictures

Google Maps