North Laos

[417 photos]

21° 33′ 19″ N, 101° 59′ 40″ E

Overview

North Laos is divided into 8 provinces (Bokeo, Hua Phan, Luaung Nam Tha, Luang Prabang, Phongsali, Saiyabuli, Udomxai, Xieng Khuang).

Photo index

Click the pictures to view them in full screen

Ban Banakoi (1)

Ban Banakoi (1)

Ban Hoy Bo (1)

Ban Hoy Bo (1)

Ban Na (1)

Ban Na (1)

Ban Na (2)

Ban Na (2)

Ban Na (3)

Ban Na (3)

Ban Namboun (1)

Ban Namboun (1)

Minorities (1)

Minorities (1)

Muang Khua (1)

Muang Khua (1)

Muang Ngoi (1)

Muang Ngoi (1)

Nam Ou (1)

Nam Ou (1)

Pak Ou (1)

Pak Ou (1)

Udomxai - Phongsali Provinces (1)

Udomxai - Phongsali Provinces (1)

Village on the Nam Ou (1)

Village on the Nam Ou (1)

Waterfalls (1)

Waterfalls (1)

Ban Banakoi (004)

Ban Banakoi (004)

Ban Banakoi (006)

Ban Banakoi (006)

Ban Banakoi (010)

Ban Banakoi (010)

Ban Banakoi (019)

Ban Banakoi (019)

Ban Banakoi (023)

Ban Banakoi (023)

Ban Banakoi (026)

Ban Banakoi (026)

Ban Banakoi (027)

Ban Banakoi (027)

Ban Banakoi (032)

Ban Banakoi (032)

Ban Banakoi (035)

Ban Banakoi (035)

Ban Banakoi (038)

Ban Banakoi (038)

Ban Banakoi (039)

Ban Banakoi (039)

Ban Banakoi (040)

Ban Banakoi (040)

Ban Banakoi (041)

Ban Banakoi (041)

Ban Banakoi (043)

Ban Banakoi (043)

Ban Banakoi (044)

Ban Banakoi (044)

Ban Banakoi (045)

Ban Banakoi (045)

Ban Banakoi (046)

Ban Banakoi (046)

Ban Banakoi (048)

Ban Banakoi (048)

Ban Banakoi (053)

Ban Banakoi (053)

Ban Banakoi (055)

Ban Banakoi (055)

Ban Banakoi (056)

Ban Banakoi (056)

Ban Banakoi (057)

Ban Banakoi (057)

Ban Banakoi (060)

Ban Banakoi (060)

Ban Banakoi (065)

Ban Banakoi (065)

Ban Banakoi (066)

Ban Banakoi (066)

Ban Banakoi (069)

Ban Banakoi (069)

Ban Banakoi (075)

Ban Banakoi (075)

Ban Banakoi (079)

Ban Banakoi (079)

Ban Banakoi (083)

Ban Banakoi (083)

Ban Hoy Bo (001)

Ban Hoy Bo (001)

Ban Hoy Bo (003)

Ban Hoy Bo (003)

Ban Hoy Bo (005)

Ban Hoy Bo (005)

Ban Hoy Bo (007)

Ban Hoy Bo (007)

Ban Hoy Bo (010)

Ban Hoy Bo (010)

Ban Hoy Bo (013)

Ban Hoy Bo (013)

Ban Hoy Bo (014)

Ban Hoy Bo (014)

Ban Hoy Bo (016)

Ban Hoy Bo (016)

Ban Hoy Bo (017)

Ban Hoy Bo (017)

Ban Hoy Bo (019)

Ban Hoy Bo (019)

Ban Hoy Bo (020)

Ban Hoy Bo (020)

Ban Hoy Bo (022)

Ban Hoy Bo (022)

Ban Hoy Bo (024)

Ban Hoy Bo (024)

Ban Hoy Bo (025)

Ban Hoy Bo (025)

Ban Hoy Bo (027)

Ban Hoy Bo (027)

Ban Hoy Bo (028)

Ban Hoy Bo (028)

Ban Hoy Bo (033)

Ban Hoy Bo (033)

Ban Hoy Bo (036)

Ban Hoy Bo (036)

Ban Hoy Bo (041)

Ban Hoy Bo (041)

Ban Hoy Bo (045)

Ban Hoy Bo (045)

Ban Hoy Bo (046)

Ban Hoy Bo (046)

Ban Hoy Bo (047)

Ban Hoy Bo (047)

Ban Hoy Bo (051)

Ban Hoy Bo (051)

Ban Hoy Bo (053)

Ban Hoy Bo (053)

Ban Hoy Bo (054)

Ban Hoy Bo (054)

Ban Hoy Bo (056)

Ban Hoy Bo (056)

Ban Na (008)

Ban Na (008)

Ban Na (009)

Ban Na (009)

Ban Na (035)

Ban Na (035)

Ban Na (039)

Ban Na (039)

Ban Na (041)

Ban Na (041)

Ban Na (043)

Ban Na (043)

Ban Na (066)

Ban Na (066)

Ban Na (068)

Ban Na (068)

Ban Na (071)

Ban Na (071)

Ban Na (075)

Ban Na (075)

Ban Na (077)

Ban Na (077)

Ban Na (079)

Ban Na (079)

Ban Na (082)

Ban Na (082)

Ban Na (089)

Ban Na (089)

Ban Na (093)

Ban Na (093)

Ban Na (097)

Ban Na (097)

Ban Na (099)

Ban Na (099)

Ban Na (102)

Ban Na (102)

Ban Na (104)

Ban Na (104)

Ban Na (106)

Ban Na (106)

Ban Na (109)

Ban Na (109)

Ban Na (112)

Ban Na (112)

Ban Na (113)

Ban Na (113)

Ban Na (114)

Ban Na (114)

Ban Na (117)

Ban Na (117)

Ban Na (120)

Ban Na (120)

Ban Na (122)

Ban Na (122)

Ban Na (124)

Ban Na (124)

Ban Na (127)

Ban Na (127)

Ban Na (128)

Ban Na (128)

Ban Na (135)

Ban Na (135)

Ban Na (137)

Ban Na (137)

Ban Na (138)

Ban Na (138)

Ban Na (141)

Ban Na (141)

Ban Na (145)

Ban Na (145)

Ban Na (147)

Ban Na (147)

Ban Na (150)

Ban Na (150)

Ban Na (155)

Ban Na (155)

Ban Na (156)

Ban Na (156)

Ban Na (163)

Ban Na (163)

Ban Na (164)

Ban Na (164)

Ban Na (168)

Ban Na (168)

Ban Na (172)

Ban Na (172)

Ban Na (173)

Ban Na (173)

Ban Na (175)

Ban Na (175)

Ban Na (176)

Ban Na (176)

Ban Na (178)

Ban Na (178)

Ban Na (179)

Ban Na (179)

Ban Na (180)

Ban Na (180)

Ban Na (183)

Ban Na (183)

Ban Na (186)

Ban Na (186)

Ban Na (187)

Ban Na (187)

Ban Na (188)

Ban Na (188)

Ban Na (190)

Ban Na (190)

Ban Na (192)

Ban Na (192)

Ban Na (196)

Ban Na (196)

Ban Namboun (002)

Ban Namboun (002)

Ban Namboun (003)

Ban Namboun (003)

Ban Namboun (006)

Ban Namboun (006)

Ban Namboun (009)

Ban Namboun (009)

Ban Namboun (019)

Ban Namboun (019)

Ban Namboun (020)

Ban Namboun (020)

Ban Namboun (022)

Ban Namboun (022)

Ban Namboun (030)

Ban Namboun (030)

Ban Namboun (035)

Ban Namboun (035)

Ban Namboun (038)

Ban Namboun (038)

Ban Namboun (041)

Ban Namboun (041)

Ban Namboun (044)

Ban Namboun (044)

Ban Namboun (051)

Ban Namboun (051)

Ban Namboun (052)

Ban Namboun (052)

Ban Namboun (071)

Ban Namboun (071)

Ban Namboun (074)

Ban Namboun (074)

Ban Namboun (075)

Ban Namboun (075)

Ban Namboun (076)

Ban Namboun (076)

Ban Namboun (077)

Ban Namboun (077)

Ban Namboun (080)

Ban Namboun (080)

Ban Namboun (081)

Ban Namboun (081)

Ban Namboun (082)

Ban Namboun (082)

Ban Namboun (083)

Ban Namboun (083)

Ban Namboun (085)

Ban Namboun (085)

Ban Namboun (086)

Ban Namboun (086)

Ban Namboun (090)

Ban Namboun (090)

Ban Namboun (092)

Ban Namboun (092)

Ban Namboun (094)

Ban Namboun (094)

Ban Namboun (097)

Ban Namboun (097)

Ban Namboun (098)

Ban Namboun (098)

Ban Namboun (100)

Ban Namboun (100)

Ban Namboun (101)

Ban Namboun (101)

Ban Namboun (109)

Ban Namboun (109)

Ban Namboun (112)

Ban Namboun (112)

Ban Namboun (116)

Ban Namboun (116)

Ban Namboun (119)

Ban Namboun (119)

Ban Namboun (122)

Ban Namboun (122)

Ban Namboun (123)

Ban Namboun (123)

Ban Namboun (131)

Ban Namboun (131)

Ban Namboun (135)

Ban Namboun (135)

Ban Namboun (136)

Ban Namboun (136)

Ban Namboun (145)

Ban Namboun (145)

Ban Namboun (149)

Ban Namboun (149)

Ban Namboun (151)

Ban Namboun (151)

Ban Namboun (155)

Ban Namboun (155)

Ban Namboun (156)

Ban Namboun (156)

Ban Namboun (160)

Ban Namboun (160)

Ban Namboun (163)

Ban Namboun (163)

Ban Namboun (166)

Ban Namboun (166)

Ban Namboun (168)

Ban Namboun (168)

Ban Namboun (174)

Ban Namboun (174)

Ban Namboun (181)

Ban Namboun (181)

Ban Namboun (185)

Ban Namboun (185)

Ban Namboun (188)

Ban Namboun (188)

Ban Namboun (189)

Ban Namboun (189)

Ban Namboun (190)

Ban Namboun (190)

Khouang Sy (001)

Khouang Sy (001)

Khouang Sy (002)

Khouang Sy (002)

Khouang Sy (003)

Khouang Sy (003)

Khouang Sy (007)

Khouang Sy (007)

Khouang Sy (009)

Khouang Sy (009)

Khouang Sy (011)

Khouang Sy (011)

Khouang Sy (017)

Khouang Sy (017)

Khouang Sy (019)

Khouang Sy (019)

Khouang Sy (020)

Khouang Sy (020)

Khouang Sy (021)

Khouang Sy (021)

Khouang Sy (025)

Khouang Sy (025)

Khouang Sy (028)

Khouang Sy (028)

Khouang Sy (029)

Khouang Sy (029)

Khouang Sy (031)

Khouang Sy (031)

Khouang Sy (033)

Khouang Sy (033)

Khouang Sy (035)

Khouang Sy (035)

Khouang Sy (036)

Khouang Sy (036)

Khouang Sy (040)

Khouang Sy (040)

Khouang Sy (042)

Khouang Sy (042)

Khouang Sy (048)

Khouang Sy (048)

Khouang Sy (049)

Khouang Sy (049)

Khouang Sy (050)

Khouang Sy (050)

Khouang Sy (051)

Khouang Sy (051)

Khouang Sy (053)

Khouang Sy (053)

Khouang Sy (082)

Khouang Sy (082)

Khouang Sy (092)

Khouang Sy (092)

Khouang Sy (093)

Khouang Sy (093)

Khouang Sy (100)

Khouang Sy (100)

Khouang Sy (103)

Khouang Sy (103)

Khouang Sy (104)

Khouang Sy (104)

Khouang Sy (106)

Khouang Sy (106)

Khouang Sy (107)

Khouang Sy (107)

Khouang Sy (109)

Khouang Sy (109)

Khouang Sy (110)

Khouang Sy (110)

Khouang Sy (118)

Khouang Sy (118)

Khouang Sy (128)

Khouang Sy (128)

Muang Khua (001)

Muang Khua (001)

Muang Khua (002)

Muang Khua (002)

Muang Khua (011)

Muang Khua (011)

Muang Khua (014)

Muang Khua (014)

Muang Khua (016)

Muang Khua (016)

Muang Khua (021)

Muang Khua (021)

Muang Khua (024)

Muang Khua (024)

Muang Khua (026)

Muang Khua (026)

Muang Khua (029)

Muang Khua (029)

Muang Khua (030)

Muang Khua (030)

Muang Khua (032)

Muang Khua (032)

Muang Khua (039)

Muang Khua (039)

Muang Khua (041)

Muang Khua (041)

Muang Khua (047)

Muang Khua (047)

Muang Khua (049)

Muang Khua (049)

Muang Khua (050)

Muang Khua (050)

Muang Khua (052)

Muang Khua (052)

Muang Khua (053)

Muang Khua (053)

Muang Khua (056)

Muang Khua (056)

Muang Khua (059)

Muang Khua (059)

Muang Khua (061)

Muang Khua (061)

Muang Khua (071)

Muang Khua (071)

Muang Khua (074)

Muang Khua (074)

Muang Khua (082)

Muang Khua (082)

Muang Khua (087)

Muang Khua (087)

Muang Khua (089)

Muang Khua (089)

Muang Ngoi (002)

Muang Ngoi (002)

Muang Ngoi (003)

Muang Ngoi (003)

Muang Ngoi (004)

Muang Ngoi (004)

Muang Ngoi (006)

Muang Ngoi (006)

Muang Ngoi (008)

Muang Ngoi (008)

Muang Ngoi (011)

Muang Ngoi (011)

Muang Ngoi (017)

Muang Ngoi (017)

Muang Ngoi (019)

Muang Ngoi (019)

Muang Ngoi (020)

Muang Ngoi (020)

Muang Ngoi (022)

Muang Ngoi (022)

Muang Ngoi (023)

Muang Ngoi (023)

Muang Ngoi (024)

Muang Ngoi (024)

Muang Ngoi (027)

Muang Ngoi (027)

Muang Ngoi (028)

Muang Ngoi (028)

Muang Ngoi (034)

Muang Ngoi (034)

Muang Ngoi (035)

Muang Ngoi (035)

Muang Ngoi (036)

Muang Ngoi (036)

Muang Ngoi (040)

Muang Ngoi (040)

Muang Ngoi (042)

Muang Ngoi (042)

Muang Ngoi (043)

Muang Ngoi (043)

Muang Ngoi (046)

Muang Ngoi (046)

Muang Ngoi (053)

Muang Ngoi (053)

Muang Ngoi (055)

Muang Ngoi (055)

Muang Ngoi (057)

Muang Ngoi (057)

Muang Ngoi (061)

Muang Ngoi (061)

Muang Ngoi (062)

Muang Ngoi (062)

Muang Ngoi (065)

Muang Ngoi (065)

Muang Ngoi (071)

Muang Ngoi (071)

Muang Ngoi (072)

Muang Ngoi (072)

Muang Ngoi (073)

Muang Ngoi (073)

Muang Ngoi (075)

Muang Ngoi (075)

Muang Ngoi (078)

Muang Ngoi (078)

Muang Ngoi (079)

Muang Ngoi (079)

Muang Ngoi (081)

Muang Ngoi (081)

Muang Ngoi (082)

Muang Ngoi (082)

Muang Ngoi (084)

Muang Ngoi (084)

Muang Ngoi (087)

Muang Ngoi (087)

Nam Ou (005)

Nam Ou (005)

Nam Ou (008)

Nam Ou (008)

Nam Ou (009)

Nam Ou (009)

Nam Ou (018)

Nam Ou (018)

Nam Ou (020)

Nam Ou (020)

Nam Ou (022)

Nam Ou (022)

Nam Ou (024)

Nam Ou (024)

Nam Ou (036)

Nam Ou (036)

Nam Ou (037)

Nam Ou (037)

Nam Ou (039)

Nam Ou (039)

Nam Ou (055)

Nam Ou (055)

Nam Ou (058)

Nam Ou (058)

Nam Ou (061)

Nam Ou (061)

Nam Ou (063)

Nam Ou (063)

Nam Ou (064)

Nam Ou (064)

Nam Ou (065)

Nam Ou (065)

Nam Ou (068)

Nam Ou (068)

Nam Ou (079)

Nam Ou (079)

Nam Ou (082)

Nam Ou (082)

Nam Ou (098)

Nam Ou (098)

Nam Ou (100)

Nam Ou (100)

Pak Ou (001)

Pak Ou (001)

Pak Ou (003)

Pak Ou (003)

Pak Ou (005)

Pak Ou (005)

Pak Ou (007)

Pak Ou (007)

Pak Ou (008)

Pak Ou (008)

Pak Ou (010)

Pak Ou (010)

Pak Ou (013)

Pak Ou (013)

Pak Ou (016)

Pak Ou (016)

Pak Ou (019)

Pak Ou (019)

Pak Ou (020)

Pak Ou (020)

Pak Ou (026)

Pak Ou (026)

Pak Ou (029)

Pak Ou (029)

Pak Ou (035)

Pak Ou (035)

Pak Ou (040)

Pak Ou (040)

Pak Ou (043)

Pak Ou (043)

Pak Ou (047)

Pak Ou (047)

Pak Ou (048)

Pak Ou (048)

Pak Ou (049)

Pak Ou (049)

Pak Ou (052)

Pak Ou (052)

Pak Ou (053)

Pak Ou (053)

Pak Ou (058)

Pak Ou (058)

Pak Ou (067)

Pak Ou (067)

Pak Ou (071)

Pak Ou (071)

Pak Ou (074)

Pak Ou (074)

Pak Ou (080)

Pak Ou (080)

Pak Ou (084)

Pak Ou (084)

Pak Ou (085)

Pak Ou (085)

Pak Ou (088)

Pak Ou (088)

Pak Ou (090)

Pak Ou (090)

Pak Ou (102)

Pak Ou (102)

Pak Ou (105)

Pak Ou (105)

Phongsali (006)

Phongsali (006)

Phongsali (008)

Phongsali (008)

Phongsali (009)

Phongsali (009)

Phongsali (014)

Phongsali (014)

Phongsali (015)

Phongsali (015)

Phongsali (017)

Phongsali (017)

Phongsali (018)

Phongsali (018)

Phongsali (020)

Phongsali (020)

Phongsali (021)

Phongsali (021)

Phongsali (022)

Phongsali (022)

Phongsali (023)

Phongsali (023)

Phongsali (025)

Phongsali (025)

Phongsali (026)

Phongsali (026)

Phongsali (032)

Phongsali (032)

Phongsali (034)

Phongsali (034)

Phongsali (039)

Phongsali (039)

Phongsali (042)

Phongsali (042)

Phongsali (043)

Phongsali (043)

Sinsai (001)

Sinsai (001)

Sinsai (002)

Sinsai (002)

Sinsai (009)

Sinsai (009)

Sinsai (011)

Sinsai (011)

Sinsai (014)

Sinsai (014)

Sinsai (017)

Sinsai (017)

Sinsai (018)

Sinsai (018)

Sinsai (022)

Sinsai (022)

Sinsai (026)

Sinsai (026)

Sinsai (037)

Sinsai (037)

Sinsai (039)

Sinsai (039)

Udomxai - Phongsali Provinces (003)

Udomxai - Phongsali Provinces (003)

Udomxai - Phongsali Provinces (006)

Udomxai - Phongsali Provinces (006)

Udomxai - Phongsali Provinces (010)

Udomxai - Phongsali Provinces (010)

Udomxai - Phongsali Provinces (011)

Udomxai - Phongsali Provinces (011)

Udomxai - Phongsali Provinces (013)

Udomxai - Phongsali Provinces (013)

Udomxai - Phongsali Provinces (015)

Udomxai - Phongsali Provinces (015)

Udomxai - Phongsali Provinces (018)

Udomxai - Phongsali Provinces (018)

Udomxai - Phongsali Provinces (021)

Udomxai - Phongsali Provinces (021)

Udomxai - Phongsali Provinces (022)

Udomxai - Phongsali Provinces (022)

Udomxai - Phongsali Provinces (024)

Udomxai - Phongsali Provinces (024)

Udomxai - Phongsali Provinces (029)

Udomxai - Phongsali Provinces (029)

Udomxai - Phongsali Provinces (032)

Udomxai - Phongsali Provinces (032)

Udomxai - Phongsali Provinces (034)

Udomxai - Phongsali Provinces (034)

Udomxai - Phongsali Provinces (047)

Udomxai - Phongsali Provinces (047)

Udomxai - Phongsali Provinces (050)

Udomxai - Phongsali Provinces (050)

Udomxai - Phongsali Provinces (051)

Udomxai - Phongsali Provinces (051)

Udomxai - Phongsali Provinces (072)

Udomxai - Phongsali Provinces (072)

Udomxai - Phongsali Provinces (074)

Udomxai - Phongsali Provinces (074)

Udomxai - Phongsali Provinces (075)

Udomxai - Phongsali Provinces (075)

Udomxai - Phongsali Provinces (080)

Udomxai - Phongsali Provinces (080)

Udomxai - Phongsali Provinces (082)

Udomxai - Phongsali Provinces (082)

Udomxai - Phongsali Provinces (085)

Udomxai - Phongsali Provinces (085)

Udomxai - Phongsali Provinces (086)

Udomxai - Phongsali Provinces (086)

Udomxai - Phongsali Provinces (087)

Udomxai - Phongsali Provinces (087)

Udomxai - Phongsali Provinces (099)

Udomxai - Phongsali Provinces (099)

Udomxai - Phongsali Provinces (104)

Udomxai - Phongsali Provinces (104)

Village on the Nam Ou (006)

Village on the Nam Ou (006)

Village on the Nam Ou (009)

Village on the Nam Ou (009)

Village on the Nam Ou (010)

Village on the Nam Ou (010)

Village on the Nam Ou (013)

Village on the Nam Ou (013)

Village on the Nam Ou (017)

Village on the Nam Ou (017)

Village on the Nam Ou (020)

Village on the Nam Ou (020)

Village on the Nam Ou (022)

Village on the Nam Ou (022)

Village on the Nam Ou (032)

Village on the Nam Ou (032)

Village on the Nam Ou (037)

Village on the Nam Ou (037)

Village on the Nam Ou (038)

Village on the Nam Ou (038)

Village on the Nam Ou (039)

Village on the Nam Ou (039)

Village on the Nam Ou (040)

Village on the Nam Ou (040)

Village on the Nam Ou (041)

Village on the Nam Ou (041)

Village on the Nam Ou (042)

Village on the Nam Ou (042)

Village on the Nam Ou (049)

Village on the Nam Ou (049)

Village on the Nam Ou (054)

Village on the Nam Ou (054)

Village on the Nam Ou (056)

Village on the Nam Ou (056)

Village on the Nam Ou (057)

Village on the Nam Ou (057)

Village on the Nam Ou (060)

Village on the Nam Ou (060)

Village on the Nam Ou (063)

Village on the Nam Ou (063)

Village on the Nam Ou (064)

Village on the Nam Ou (064)

Village on the Nam Ou (065)

Village on the Nam Ou (065)

Village on the Nam Ou (067)

Village on the Nam Ou (067)

Village on the Nam Ou (068)

Village on the Nam Ou (068)

Village on the Nam Ou (070)

Village on the Nam Ou (070)

Village on the Nam Ou (071)

Village on the Nam Ou (071)

Village on the Nam Ou (072)

Village on the Nam Ou (072)

Village on the Nam Ou (075)

Village on the Nam Ou (075)

Village on the Nam Ou (080)

Village on the Nam Ou (080)

Village on the Nam Ou (081)

Village on the Nam Ou (081)

Size of original pictures: 4,992 x 3,328 pixels, 5,472 x 3,648 pixels or 5,616 x 3,744 pixels

Description

North Laos is divided into 8 provinces (Bokeo, Hua Phan, Luaung Nam Tha, Luang Prabang, Phongsali, Saiyabuli, Udomxai, Xieng Khuang).

Main Sights

  • Ban Banakoi: Village close to Phongsali
  • Ban Hoy Bo: Village close to Ban Na
  • Ban Na: Village close to Muang Ngoi
  • Muang Khua: Small town on the Nam Ou
  • Muang Ngoi: Village on the Nam Ou
  • Nam Ou: River merging with the Mekong at Pak Ou
  • Pak Ou: Caves 25 km from Luang Prabang
  • Phongsali: Town at altitude of 1,626 m
  • Tat Khuang Si: Waterfalls 32 km from Luang Prabang
  • Udomxai: Town north of Luang Prabang

Google Maps

Javascript must be on to view the Google Map

Thanks for your visit. If you experience any problem viewing my site or have some feedback, suggestions, please contact me under ✉ feedback@raoul-kieffer.net. Thanks in advance, this will help me to improve my site.